Syda aitab ettevõttel

KASVADA VÄIKSEMAKS

Töökäskude digitaliseerimine, automatiseerimine ja AI ettevõttele, kes käib teenust osutamas kliendi objektil. Suuremaks kasvamise asemel kasva 35% efektiivsemaks.

SUUR ETTEVÕTE SAAB TOIMIDA NAGU VÄIKE

Syda asendab lihtsad ja korduvad tegevused, et tellimuste korraldamine oleks ühe inimese töö

Tööde planeerijale

35% vähem tööd, et koostada ja planeerida töökäske.

Töö tegijale

60% vähem kõnesid, info kogumist ja käsitsi kirjutamist

Teenindusjuhile

80% vähem tööd, et koostada aktid, arved ja palgad

Omanikule

Täpne arusaam iga kliendi kasumlikkusest. Reaalajas ülevaade kogu ettevõttes toimuvast

ADMIN OSAKOND SAAB 35% EFEKTIIVSEMAKS

Pea- ja alltöövõtjale
Tööampsude digitaliseerimiseks
Arvete automatiseerimiseks

SYDA ON ETTEVÕTTE SÜDA

Tööde planeerist lubavaid tarkvarasid on enam, kui 60, kuid Syda eristub, sest


 • on ühe päevaga implementeeritav
 • sobib alltöövõtjate juhtimiseks
 • annab reaalajas ülevaate
 • on suure ja mugava planeerimisvaatega
 • on lihtne ja kõik vajalik töökäsu koostamiseks
 • Võimaldab mistahes integratsioone, soodsalt

Syda teeb ainult ühte asja, ja teeb seda igavesti hästi! Töökäsu koostamine, planeerimine ja töö andmete kogumine. Just see, mis on ettevõtte vereringeks. Arved, palgad, analüütika, ladu - need kõik on juba olemas ning integreeritavad Sydaga.

Funktsionaalsus ja hind
Syda

ÜHE INIMESE ETTEVÕTTE

Syda on seda ise ja pakub ka Sulle tööriista ja protsesse, et kasvada ühe inimese ettevõtteks. Justnimelt - kasvada väiksemaks - sest see on raskem, kui kasvada suuremaks. See on väljakutse panna ettevõte töötama inimeste jaoks, mitte inimene ettevõtte jaoks.

See on mõtteviis, et ettevõtet võiks teha paremaks, selle asemel, et teha seda suuremaks. Et ümber suure ja kohmaka teeb ringe väike ja paindlik, ja et väiksus on võimalus neile, kes seavad rikkalikuma elu tähtsamale kohale rikkusest endast.

Kui Sa oled kunagi juurelnud selle üle, kuidas omada ettevõtet, mis töötab Sinu heaks, mitte vastupidi, siis Syda näitab seda, sest teeb seda ise. Olgu Sinu ettevõttes töötajaid 30 või 300, saab see ikka toimida nagu ühe inimese ettevõte. Tehnoloogia ja hästi läbi mõeldud tooted loovad selleks võimaluse.

Võta ühendust

LIHTNE TARKVARA TÖÖKÄSKUDE DIGITALISEERIMISEKS JA ARVETE AUTOMATISEERIMISEKS

Teostad töid kliendi objektil? KOGU Sinu admin osakonna efektiivsus tõuseb tellimuste koostamiselt, andmete kogumiselt ja arvete koostamiselt kuni 35%

KUIDAS SÜNNIB EFEKTIIVSUS?

Tööde planeerijale

35% vähem tööd, et koostada ja planeerida töökäsud

Töö tegijale

60% vähem kõnesid, info kogumist ja käsitsi kirjutamist

Teenindusjuhile

80% vähem tööd, et koostada aktid, arved ja palgad

Omanikule

Täpne arusaam iga kliendi kasumlikkusest. Reaalajas ülevaade kogu ettevõttes toimuvast

Ettevõttele, kes

TEOSTAB TÖID KLIENDI OBJEKTIL

 • Loodud pea- ja alltöövõtjale
 • Juhu- ja püsitellimuste digitaliseerimiseks
 • Arvete ja palgalehtede automatiseerimiseks

Lahjendab hooajalist stressi ja vähendab admin töökoormust

graafik

SÄÄSTA 7.5 TUNDI IGA TÖÖTAJA KOHTA

töökäskude digitaliseerimisega

Sydast

Syda on saanud alguse Fortali vajadustest lumetõrje valdkonnas. Kogu talvehooajal üle 6000 töö, mida kordineerib 3 inimest. Syda abiga.

Ükski olemasolevast ligi 60st sarnasest tööriistast ei sobinud, sest need


 • ei olnud ühe päevaga implementeeritavad
 • ei sobinud alltöövõtjate juhtimiseks
 • ei olnud reaalajas ülevaadet
 • ei olnud suurt ja mugavat tööde planeerimise vaadet
 • ei olnud vajalikku detailsust töökäsu koostamiseks

Syda teeb ainult ühte asja, ja teeb seda igavesti hästi! Töökäsu koostamine, planeerimine ja töö andmete kogumine. Just see, mis tellimusi aitab täita. Just see, millest sõltub ettevõtte vereringe. Arved, palgad, analüütika, ladu - need kõik on juba olemas ning integreeritavad Sydaga.

Garantii

Oleme oma tootes enesekindlad, kuid kui peaksid otsustama, et see ei ole Sulle, siis tagastame Sinu kahe viimase kuu tasu.

Syda

ÜHE INIMESE ETTEVÕTE

Syda on ise ja pakub ka Sulle tööriista ja protsesse, et kasvada ühe inimese ettevõtteks. Justnimelt - kasvada väiksemaks - sest see on raskem, kui kasvada suuremaks. See on väljakutse panna ettevõte töötama inimeste jaoks, mitte inimene ettevõtte jaoks.

See on mõtteviis, et ettevõtet võiks teha paremaks, selle asemel, et teha seda suuremaks. Et ümber suure ja kohmaka teeb ringe väike ja paindlik, ja et väiksus on võimalus neile, kes seavad rikkalikuma elu tähtsamale kohale rikkusest endast.

Kui Sa oled kunagi juurelnud selle üle, kuidas omada ettevõtet, mis töötab Sinu heaks, mitte vastupidi, siis Syda näitab seda, sest teeb seda ise. Olgu Sinu ettevõttes töötajaid 30 või 300, saab see ikka toimida nagu ühe inimese ettevõte. Tehnoloogia ja hästi läbi mõeldud tooted loovad selleks võimaluse.