ETTEVÕTE TÖÖTAGU INIMESE JAOKS

Töö inimestega on keeruline. Kliendid on keerulised. Muudatuste juhtimine on keeruline.

Kuid veel keerulisem on leppida lootusetusega, et midagi ei muutu.

Syda digitaliseerib sinu ettevõtte teenuse osutamise protsessi. Ettevõte peab töötama inimese jaoks, mitte inimene ettevõtte jaoks.

Võta ühendust

SYDA ON KOGU ETTEVÕTTELE

Tööde kvaliteet nii, nagu lepingus on ettenähtud.

Tööde planeerijale

Koostab töökäsud ja -graafikud selliselt, et kogu ettevõtte ressurss on kasutatud ning kõigile näha.

Töö tegijale

Peab oskama kahte nuppu. Võiks osata nelja nuppu. Võtab vastutuse töö kvaliteedi eest.

Teenindusjuhile

Oskab mis tahes asendist vastata kliendi küsimustele, sest kogu tellimuse täitmise ahel on digitaliseeritud.

Omanikule

Saab teadmise, et tema protsessides on vähem pragusid, vähem tulekahjusid, rohkem andmeid, rohkem rahu.


KINDEL PROTSESS TOOB KINDLA TULEMUSE

Syda loob Sinu ettevõttele kindla protsessi tellimuse täitmiseks. Admin tegeleb ressursi planeerimisega ning välitöötaja võtab vastutuse töö kvaliteedi eest.

Koristuse, haljastuse, puhastuse, hoolduse ja juhiga rendi teenuste täitmiseks loodav rakendus on nii lihtne, et sobib ka alltöövõtjate haldamiseks ja konservatiivsele kolleegile.

Syda tööprotsess

ORGANISEERITUD ETTEVÕTE REAALAJAS KALENDRIGA

Syda teeb kogu ettevõtte läbipaistvaks. Ressursi planeerimine on reaalajas kalendriga lihtne ning visuaalne. Sina otsustad mida teeb välitöötaja, mitte välitöötaja ei vali omale meelepärast tegevust.

 • Näed, kui töötaja on objektil vähem, kui ette nähtud
 • Ressursi planeerimisega saab ühtemoodi hakkama nii uus kui kogenud kolleeg
 • Excelist targem kogu kuu vahetuste planeerimine
Ressursi planeerimine

AUTOMATISEERI ANDMETE EDASTAMINE JA KOGUMINE

Andmete kogumine toimub jooksvalt kogu kuu jooksul.

Kuu lõpus on tööga seotud andmed juba valmis ning grupeeritud. Sinu ülesanne on kontrollida tekkinud read.

Ühe nupu vajutusega saadame andmed raamatupidamisse arvete koostamiseks ning Microstrategy keelemudelil põhinevasse ärianalüütikasse.

Automatiseeritud andmetega ettevõte on skaleeritav ettevõte.


VÄLITÖÖTAJAST SAAB MIKROETTEVÕTJA

Syda nügib välitöötajat võtma vastutust oma töö kvaliteedi eest. Selleks on välitöötajal konkreetne nimekiri tegemist vajavatest töödest ning teadmine, et tellija näeb nimekirja ja selle kvaliteeti enne tööandjat, ning et tellija tagasiside jõuab ka temani.

Syda telefonivaade

PERSONAALNE HALDUR IGALE KLIENDILE

Liidame Sinu lõppkliendi teenuse protsessi nii, et igal kliendil oleks isiklik haldur, kes vahendab infot kliendi, välitöötaja ja admini vahel. Kasutame selleks keelemudelit, millel on ligipääs kirjavahetustele, lepingutele, kalendrile, tehtud tööde andmetele ja mis jälgib kliendi teavituste laekumisel teenuseosutajale sobivat protsessi.

 • Kinnituskirjad / tööraportid igale kliendile
 • Süsteem küsib tagasisidet konkreetse protsessi järgi
 • Süsteem töötleb tagasiside mis tahes keeles välitöötaja jaoks selliselt, mis ei murraks motivatsiooni, vaid inspireeriks tulemustele
 • Personaalne haldur veendub, et lepingus märgitud tingimused oleksid täidetud

AI Kliendihaldur
Flowit

INTEGRATSIOONID NO-CODE JA AUTOMATSIOONIRAKENDUSTEGA

Sinu ettevõttes on unikaalseid protsesse, mida teeme sinu jaoks rätseptööna majasiseselt, Flowitiga või lahendame selle kiiresti ja soodsalt Zapieri ja Bubblega.

Syda on disainitud paindlikuks, modulaarseks ja integreeritavaks

LIHTSUS

SKALEERITAVUS

Syda on lihtne, sest keerulisi asju keegi ei kasuta.

Syda aitab kasvada ühe mehe ettevõtteks. See on efektiivne ja skaleeritav.


INTEGRATSIOONID NO-CODE JA AUTOMATSIOONIRAKENDUSTEGA

20% protsessidest on unikaalsed.

Sinu ettevõttes on unikaalseid protsesse, mida teeme sinu jaoks rätseptööna majasiseselt, Flowitiga või lahendame selle kiiresti ja soodsalt Zapieri ja Bubblega.

Syda on disainitud paindlikuks, modulaarseks ja integreeritavaks

LIHTSUS

Syda on lihtne, sest keerulisi asju keegi ei kasuta.

SKALEERITAVUS

Syda aitab kasvada ühe mehe ettevõtteks. See on efektiivne ja skaleeritav.

Flowit

Alusta nüüd

PÜSIV PROTSESS TOOB PÜSIVA TULEMUSE

Automatiseeritud arvete koostamine; lepingud, mis on alati täidetud; klient, kes teab, mille eest ta maksab; välitöötaja, kes vastutab kvaliteedi eest; täielik läbipaistvus Sinu ettevõttes - see kõik ilma, et peaksid tegelema paberite triikimisega, andmete trükkimisega, kohustuste üle vaidlemisega ning kliendi päringute ping-pongitamisega.

Üks-ühele juurutamine iga Sinu kolleegiga. Tulemuseks on ettevõte, mis on skaleeritav.

Paremad protsessid, vähem stressi, mõnusam elu.

NULLIST SAJANI

Syda

+

Flowit

Syda pakub nullist sajani digitaliseerimise teenust koos Flowitiga ettevõttele, kes osutab oma teenust kliendi objektil. 

Täieliku digitaliseerimisega lahendame:

 • Tööjõupuudust – Automatiseerime tüütuid ja korduvaid protsesse, et ettevõte muuta skaleeritavaks ja efektiivsemaks. Väheneb sõltuvus töötajatest. 
 • Kahanevat kasumlikkust – Iga osutatud teenus teie ettevõttes on jälgitud ja talletatud. Tööde osutamisest tekkinud andmeid saab AI-ga analüüsida. Tekib ülevaade tööde kasumlikkusest. Teenuse hinna muutmine on kolme kliki vaev. Arved ja palgalehed automatiseeritakse.
Pea- ja alltöövõtjale
Tööampsude digitaliseerimiseks
Arvete automatiseerimiseks

Väljavaade tulevikuks on tõsine - kes ei investeeri lihtsusesse, see paneb uksed kinni. Giljotiin on kukkunud aastaks 2032. Tehnoloogia eitamine ja selle vältimine võrduks sellega, kui kratt panna ehitama liivast redelit - üks vajub kokku, teine läheb põlema.

Järgmine majanduslik talv tuleb 4-7 aasta järel. Sellest talvest lähevad kevadesse need ettevõtted, kes investeerisid - kõik on digitaalne, kõik on automatiseeritud, ettevõtted on skaleeritavad nii üles kui alla. Kasutusel on AI. Areenile astub krüpto.

SYDA ON ETTEVÕTTE SÜDA

Tööde planeerist lubavaid tarkvarasid on enam, kui 60, kuid Syda eristub, sest


 • on ühe päevaga implementeeritav
 • sobib alltöövõtjate juhtimiseks
 • annab reaalajas ülevaate
 • on suure ja mugava planeerimisvaatega
 • on lihtne ja kõik vajalik töökäsu koostamiseks
 • Võimaldab mistahes integratsioone, soodsalt

Syda teeb ainult ühte asja, ja teeb seda igavesti hästi! Töökäsu koostamine, planeerimine ja töö andmete kogumine. Just see, mis on ettevõtte vereringeks. Arved, palgad, analüütika, ladu - need kõik on juba olemas ning integreeritavad Sydaga.

Funktsionaalsus ja hind
Syda

ÜHE INIMESE ETTEVÕTTE

Syda on seda ise ja pakub ka Sulle tööriista ja protsesse, et kasvada ühe inimese ettevõtteks. Justnimelt - kasvada väiksemaks - sest see on raskem, kui kasvada suuremaks. See on väljakutse panna ettevõte töötama inimeste jaoks, mitte inimene ettevõtte jaoks.

See on mõtteviis, et ettevõtet võiks teha paremaks, selle asemel, et teha seda suuremaks. Et ümber suure ja kohmaka teeb ringe väike ja paindlik, ja et väiksus on võimalus neile, kes seavad rikkalikuma elu tähtsamale kohale rikkusest endast.

Kui Sa oled kunagi juurelnud selle üle, kuidas omada ettevõtet, mis töötab Sinu heaks, mitte vastupidi, siis Syda näitab seda, sest teeb seda ise. Olgu Sinu ettevõttes töötajaid 30 või 300, saab see ikka toimida nagu ühe inimese ettevõte. Tehnoloogia ja hästi läbi mõeldud tooted loovad selleks võimaluse.

Võta ühendust

LIHTNE TARKVARA TÖÖKÄSKUDE DIGITALISEERIMISEKS JA ARVETE AUTOMATISEERIMISEKS

Teostad töid kliendi objektil? KOGU Sinu admin osakonna efektiivsus tõuseb tellimuste koostamiselt, andmete kogumiselt ja arvete koostamiselt kuni 35%

KUIDAS SÜNNIB EFEKTIIVSUS?

Tööde planeerijale

35% vähem tööd, et koostada ja planeerida töökäsud

Töö tegijale

60% vähem kõnesid, info kogumist ja käsitsi kirjutamist

Teenindusjuhile

80% vähem tööd, et koostada aktid, arved ja palgad

Omanikule

Täpne arusaam iga kliendi kasumlikkusest. Reaalajas ülevaade kogu ettevõttes toimuvast

Ettevõttele, kes

TEOSTAB TÖID KLIENDI OBJEKTIL

 • Loodud pea- ja alltöövõtjale
 • Juhu- ja püsitellimuste digitaliseerimiseks
 • Arvete ja palgalehtede automatiseerimiseks

Lahjendab hooajalist stressi ja vähendab admin töökoormust

graafik

SÄÄSTA 7.5 TUNDI IGA TÖÖTAJA KOHTA

töökäskude digitaliseerimisega

Sydast

Syda on saanud alguse Fortali vajadustest lumetõrje valdkonnas. Kogu talvehooajal üle 6000 töö, mida kordineerib 3 inimest. Syda abiga.

Ükski olemasolevast ligi 60st sarnasest tööriistast ei sobinud, sest need


 • ei olnud ühe päevaga implementeeritavad
 • ei sobinud alltöövõtjate juhtimiseks
 • ei olnud reaalajas ülevaadet
 • ei olnud suurt ja mugavat tööde planeerimise vaadet
 • ei olnud vajalikku detailsust töökäsu koostamiseks

Syda teeb ainult ühte asja, ja teeb seda igavesti hästi! Töökäsu koostamine, planeerimine ja töö andmete kogumine. Just see, mis tellimusi aitab täita. Just see, millest sõltub ettevõtte vereringe. Arved, palgad, analüütika, ladu - need kõik on juba olemas ning integreeritavad Sydaga.

Garantii

Oleme oma tootes enesekindlad, kuid kui peaksid otsustama, et see ei ole Sulle, siis tagastame Sinu kahe viimase kuu tasu.

Syda

ÜHE INIMESE ETTEVÕTE

Syda on ise ja pakub ka Sulle tööriista ja protsesse, et kasvada ühe inimese ettevõtteks. Justnimelt - kasvada väiksemaks - sest see on raskem, kui kasvada suuremaks. See on väljakutse panna ettevõte töötama inimeste jaoks, mitte inimene ettevõtte jaoks.

See on mõtteviis, et ettevõtet võiks teha paremaks, selle asemel, et teha seda suuremaks. Et ümber suure ja kohmaka teeb ringe väike ja paindlik, ja et väiksus on võimalus neile, kes seavad rikkalikuma elu tähtsamale kohale rikkusest endast.

Kui Sa oled kunagi juurelnud selle üle, kuidas omada ettevõtet, mis töötab Sinu heaks, mitte vastupidi, siis Syda näitab seda, sest teeb seda ise. Olgu Sinu ettevõttes töötajaid 30 või 300, saab see ikka toimida nagu ühe inimese ettevõte. Tehnoloogia ja hästi läbi mõeldud tooted loovad selleks võimaluse.